Regulamin promocji SALE

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „SALE”. Organizatorem Promocji jest fobya.com z siedzibą w Głownie (kod: 95-015), adres: ul.Sikorskiego 96. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego fobya.com (dalej również: „Sklep”). Promocja rozpoczyna się w dniu 31.12.2018 r. i trwa do wyczerpania zapasów. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.  Promocja dotyczy wybranych produktów - w tym przypadku są to produkty o cenie 29,20 zł. Promocja SALE nie łączy się z innymi promocjami, także nie łączy się z promocją za zapisanie się do newslettera. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów z kategorii SALE ze strony www.fobya.com dostępnych w ramach promocji. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie 

https://fobya.com/pl/content/3-regulamin-fobya

Regulamin promocji KARDIGANY20

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „KARDIGANY20”. Organizatorem Promocji jest fobya.com z siedzibą w Głownie (kod: 95-015), adres: ul.Sikorskiego 96. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego fobya.com (dalej również: „Sklep”). Promocja rozpoczyna się w dniu 08.02.2019 r. i trwa do 10.02.2019  DO GODZINY 23.59 .Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.  Promocja dotyczy wybranych produktów - w tym przypadku są to produkty Z KATEGORII KARDIGANY . Promocja KARDIGANY20 nie łączy się z innymi promocjami, także nie łączy się z promocją za zapisanie się do newslettera. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów z kategorii KARDIGANY ze strony www.fobya.com dostępnych w ramach promocji. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie 

https://fobya.com/pl/content/3-regulamin-fobya

Regulamin promocji WALENTYNKI-14%

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „WALENTYNKI -14%”. Organizatorem Promocji jest fobya.com z siedzibą w Głownie (kod: 95-015), adres: ul.Sikorskiego 96. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego fobya.com (dalej również: „Sklep”). Promocja rozpoczyna się w dniu 14.02.2019 r. i trwa  DO GODZINY 23.59 .Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.  Promocja dotyczy wybranych produktów - w tym przypadku są to produkty W CENIE REGULARNEJ i nie dotyczy produktów z kategorii SALE . Promocja WALENTYNKI -14%nie łączy się z innymi promocjami, także nie łączy się z promocją za zapisanie się do newslettera. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów ze strony www.fobya.com dostępnych w ramach promocji. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie 

https://fobya.com/pl/content/3-regulamin-fobya


Brak produktów

To be determined Wysyłka
0,00 zł Suma

Zamówienie